Diensten

Handels- en contractenrecht

Als bedrijf of particulier doet u aankopen of drijft u handel en levert u producten of diensten. RED ROCK LEGAL adviseert u in de breedste zin van het woord in het kader van handel en contracten. RED ROCK LEGAL stelt leesbare contracten op of onderhandelt met andere partijen over de inhoud daarvan. Vooruitkijken is daarbij van belang. Met wat voor partijen hebben we te maken? Welke branche? Wat zijn de toekomstplannen? Welke risico’s kunnen zich voordoen? RED ROCK LEGAL beschermt uw rechten en beheerst uw verplichtingen in (handels)contracten.

Procedures en beslag- en executierecht

Een procedure kan niet altijd worden voorkomen. Sterker nog, in sommige gevallen is een procedure de juiste stap om uw belangen of vorderingen in rechte van de wederpartij af te dwingen. Van belang is om in dat geval snel en adequaat de zaak op te pakken door bijvoorbeeld het opstarten van een gerechtelijke procedure, met daaraan voorafgaand eventueel het treffen van beslagmaatregelen om uw rechten optimaal te beschermen en te bewaken. RED ROCK LEGAL heeft veel ervaring en successen mogen behalen met het voeren van procedures bij rechtbanken en gerechtshoven op verschillende rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht

Bedrijven hebben dagelijks te maken met interne en externe kwesties. Van vragen en problematieken omtrent ondernemingsstructureren, bedrijfliquidaties, aandeelhouders, financieringen en bestuurders(bevoegdheden) tot vragen over handelscontracten, vertegenwoordigingsbevoegdheden en volmachten. RED ROCK LEGAL staat tot uw dienst.

Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen heeft te maken met aansprakelijkheden. Zo kunt u schade lijden of aansprakelijk worden gesteld door een andere partij. Risico’s of schulden kunnen echter ook op basis van de wet of een contract bij een andere partij worden neergelegd. Mocht u geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling als bestuurder of particulier, of mocht u juist (letsel)schade hebben geleden, RED ROCK LEGAL staat u graag bij. RED ROCK LEGAL heeft de nodige ervaring in het met succes aansprakelijk stellen van andere partijen en het afwenden van aansprakelijkheden.

Insolventie- en faillissementsrecht

Als ondernemer en bestuurder wilt u geen risico’s lopen in de bedrijfsvoering of in gevallen van een faillissement. Daarnaast wenst u uw onderneming levensvatbaar te houden en de bedrijfsvoering te optimaliseren. RED ROCK LEGAL ontzorgt u zoveel als mogelijk. Een en ander begint met het signaleren van risico’s en een plan van aanpak. De adviezen van RED ROCK LEGAL zijn duidelijk en minimaliseren uw risico’s.

Incassorecht

Hebt u facturen die niet worden betaald door uw klant? Of hebt u debiteuren die niet willen meewerken? Daar zijn meerdere oplossingen voor. Een stevige aanpak op verantwoorde wijze is daar één van. Werkwijze: kosten beperken en zoveel mogelijk kosten verhalen op de wederpartij.

Arbeidsrecht

Bedrijven en werknemers. Het één kan veelal niet zonder het ander. De belangen liggen soms ver uit elkaar. RED ROCK LEGAL staat zowel werknemers als bedrijven bij in het arbeidsrecht.